دکتر علی قلمسیاه، شهریور ۱۳۲۳ در یزد متولد شده است. عکاسی را در دوران دبیرستان و از سالهای ۱۳۳۶ آغاز کرده و از سال ۱۳۴۰ در زمینه های عکاسی از طبیعت و ورزش فعالیت نموده است.

او همچنین عکاسی پیشرفته را در موسسات و دانشکده های عکاسی از سال ۱۳۶۰ تدریس می نماید.

دکتر علی قلمسیاه با عکاسی از رویدادها ، بازیهای المپیک ، پاراالمپیک و بازیهای جهانی از المپیک ۱۹۸۸ در کارنامه عکاسی خود تجارب ارزنده ای دارد. از آثار عکاسی وی تاکنون نمایشگاههای متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان برگزار شده است. قلمسیاه سمت دبیر اجرائی ۳ دوره اول تا سوم نمایشگاه دوسالانه عکس موزه هنرهای معاصر ایران را از افتخارات کارنامه عکاسی خود می داند.کرد
وی آثار دوره قبل جشنواره سراسری عکس کویر و زندگی را داوری کرد.