معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور، بخش معدن به عنوان مزیت اصلی خراسان جنوبی معرفی شد لذا باید سهم معدن در اقتصاد استان را ببینیم.

، علیرضا عباس‌زاده  در نشست شورای معادن استان افزود: بخش معدن یکی از مهمترین پیشران‌های توسعه استان است که به توسعه پایدار خراسان جنوبی کمک می‌کند لذا باید نقشه راهی تهیه تا اقتصاد استان بر مبنای آن پایه‌ریزی شود.

وی تصریح کرد: شورای معادن استان می‌تواند به عنوان بازوی مشاوره‌ای در تنظیم برنامه هفتم توسعه به کمیسیون‌های مربوطه مجلس مشاوره دهد تا بتوان از ظرفیت معدن به بهترین نحو بهره برد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: ما باید نظام مسائل و مشکلات حوزه معدن استان را احصا کنیم و با هم‌افزایی مثبت بین دستگاهی از همه ظرفیت‌های ممکن در راستای حل آنها بهره ببریم.

وی متذکر شد: درخصوص اعمال قانون جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن با تصویب شورای معادن استان می‌تواند در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به حساب خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور در راستای جبران خسارت های مذکور به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی منطقه درگیر اختصاص یابد لذا میزان خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی به اهالی منطقه باید احصا شود.

عباس‌زاده افزود: اگر گزارشی از مدعی‌العموم نیز در این خصوص وجود دارد می‌توان از آن استفاده کرد.

وی گفت: اجرای این بند قانون معدن توسط معادن، عمل به تکلیف قانونی است و خسارت‌های وارده باید تا از محل یک درصد فروش آنها جبران شود و اجرای آن ارتباطی با مسئولیت‌های اجتماعی معادن ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: از آنجا که براساس قانون، معادن باید پرونده‌های مالیاتی خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند از ابتدای امسال در استای اجرای این قانون، ۶۹ معدن مکلف شدند موضوع را عملیاتی کنند.

وی افزود: تاکنون ۳۲ معدن با انتقال پرونده مخالفت کردند زیرا این شرکت‌ها به‌طور همزمان در چند استان فعالیت داشته و با توجه به اینکه زیرمجموعه دولت هستند، نمی‌توانستند همزمان از چند حساب برخوردار باشند لذا مقرر شد با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم استان نسبت به درصد عملکرد واریز شود.

چهارمین جلسه شورای معادن خراسان جنوبی در سال جاری به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و دبیری سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.

گزارش آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص اجرای جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و آخرین اقدامات در زمینه اجرای جزء چهار بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه از مهمترین محورهای مورد بحث در این جلسه بود و موضوع تامین مواد اولیه کارخانه منیزیم نهبندان نیز بررسی شد.

همچنین با توجه به برگزاری انتخابات خانه معدن استان، اعضای جدید خانه معدن خراسان جنوبی معرفی شدند و بر استفاده از توان علمی، فنی و تجربه اعضا در حوزه فعالیت‌های معدنی به عنوان بخش خصوصی در کنار بخش دولتی تاکید شد.

رئیس جمهور به همراه شماری از اعضای هیات دولت در اولین سفر دور دوم سفرهای استانی صبح پنجشنبه ۲۴ آذر ماه وارد بیرجند شد و تا روز جمعه در استان خراسان جنوبی حضور داشت.

آیت الله  رییسی  اولین روز این سفر در نشست طلایه‌داران پیشرفت ایران ویژه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی که با حضور شماری از اعضای هیات دولت و فعالان اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند برگزار شد، گفت: مساله معادن مهم است و اقتصاد معدن در کشور می‌تواند تولید قدرت و ثروت کند.

رئیس جمهور با اشاره به وجود معادن غنی در خراسان جنوبی گفت: در حوزه معدن و در ارتباط با معادن سنگ، کارهای بسیار زیادی می‌توان انجام داد، استاندار شورای معادن استان را تشکیل دهد، صاحبنظران دعوت شوند و با کار جهادی، موانع و مقررات دست و پاگیر را شناسایی و رفع کنید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور