این روزها، همراه با تغییرات زیادی که در جامعه اتفاق افتاده، گویا شیوه های تخریب و تفرقه افکنی نیز عوض شده است. گویا عده ای به سان قوم بنی اسراییل  به دنبال بهانه  جویی و درست کردن جو متشنج در جامعه هستند. گویی در این مملکت زندگی نمی کنند و گویی بیانات مقام معظم رهبری اندکی در تار و پود اینان اثری ندارد و کارشان بر طبل تفرقه افکندن و تخریب کردن دیگران به منظور پیشبرد اهدافشان است .

این روزها همه میدانند که این مملکت، از هر سمت و سوی، آماج حملات گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.. است. چرا عده ای برا منافع خود، ساز مخالف با اکثریت جامعه میزنند؟ امروز همه میدانیم که اوضاع اقتصادی مردم دچار بحران است، چرا باید از این اوضاع به نفع منافع جناحی استفاده کرد؟ متاسفانه اکنون که بعد از سالها، در خراسان جنوبی، مدیریتی جهادی  در راس امور استان قرار گرفته است  و عده ایی بی محابا و بدون در نظر گرفتن خدمات وی و برطرف کردن م مشکلات استان از سوی او  ، به شیوه های مختلف به این  استاندار توسعه گرا و سخت کوش توهین وافترا زده می زنند و تخم یاس و نا امیدی را آگاهانه و ناآگاهانه در استان می کارند. اینان در قالب به اصطلاح انتقاد که بیشتر مفهوم  عناد را در ذهن متبادر می‌کند حرف میزنند و خود را مبرا از هرچی . گویی عده ای نقش قوم بنی اسراییل را بازی می کنند. عده ای که با حضور معتمدیان منافع آنها بخطر افتاده است. آن هم زمانی که باید با معتمدیان همراه شد تا دید چه کارهای بزرگی در انتظار این استان و این خطه از ایران است. در طی چهارده سال، هیچ استانداری نتوانسته است در این حد به مردم محروم  این استان خدمت کند. باید همراه شده با مرد خستگی ناپذیر دولت که بر هر کوی و برزن این استان قدم میگذارد و بر خانه ی هر شهروند استان پای می نهد و مشکلات استان را از نزدیک می بیند و تصمیم میگیرد. امروز معتمدیان، از هر کارشناسی نسبت به مشکلات خراسان جنوبی کارشناس تر است. جای بسی تاسف است که جناح و عده ای خاص، این مرد بزرگ را مورد آماج تفکرات منفی خود قرار  داده اند. کاش هر جناحی، چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح طلب، آمار و ارقام اقدامات یاران خود را منتشر کند و نشان دهند در مدت مشابه و نه در طول خدمت خود در استان، معادل معتمدیان کار کرده اند یا خیر؟ کاش رسانه های به اصطلاح منتقد، یکبار در سفرهای استانی استاندار، همراه، همدوش و همدل با وی می شدند تا با دو چشم خود صداقت در خدمت رسانی و شفافیت در آراء و نظرات  را می دیدند و مطمئنا امروز شرمنده منش استاندار بودند. میدیدند که برای اولین بار در سر سفره برای استاندار، همان غذایی سرو میشود که برای سایر همراهان وی سرو میشود. انهم بدون هیچ گونه تشریفات و ظاهر سازی. می دیدند که در محرومترین جای استان، استاندار در کنار مردم در حسینه نهار می خورد و شما اینجا بسان قوم بنی اسراییل دنبال بهانه هستید و هر روز سامری ها را برای تفرقه افکندن علم میکنید. اگر با این رفتار و کردار شما، کسی در خراسان جنوبی معجزه هم بکند شما باز حرف خودتان را میزنید. این روزها توصیه موکد می کنیم یک بار، به دور از هرگونه زنده باد مرده باد، با استاندار مردمی و پرتلاش خود همراه شوید و از موج تخریب ها دست بردارید تا شاید این استان و مردمش، اندکی آرامش به روی خود ببینند و اندکی از بیشمار مشکلاتی که این سالها و از روی مدیریت اشتباه و یا تخریب مدیران کارآمد به آنها تحمیل شده است، کاسته شود.