دیدار معتمدیان استاندار و ناصری فرماندار بیرجند به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با:

🔸جانباز ۲۵ درصد مبارزه با مواد مخدر ستوانیکم محمد رضا عربی پور
و
🔸خانواده معزز سرباز شهید مبارزه با مواد مخدر مظفر خیرآبادی