#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دکتر مهدی زاده از مردم خراسان جنوبی خواست به دلیل قرار گرفتن بسیاری از شهرهای استانهای مجاور همچون سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در وضعیت قرمز شیوع کرونا، از سفر به این استانها و همچنین سایر نقاط کشور پرهیز کنند.