آیین تکریم و معارفه معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی همزمان با آخرین هفته سال ۱۴۰۱ برگزار گردید
طی آیینی با حضور مدیرکل، معاونین، نماینده حراست و کارمندان این اداره کل مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع، مسوول دفتر ارزیابی عملکرد، سرپرست معاونت هنری و سینمایی، مدیر روابط عمومی، سرپرست معاونت فرهنگی و امور رسانه در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.
در این مراسم ضمن تکریم و تشکر از زحمات و خدمات مدت خدمت سیدعلی زمزم؛ معاون هنری و سینمایی، محمد معینیان؛ معاون توسعه و مدیریت منابع، محمود رمضانی؛ معاون فرهنگی و امور رسانه، حسین شایگان؛ امور روابط عمومی، مرضیه صابری؛ مسوول دفتر ارزیابی عملکرد و امیر کوچی؛ مدیر دفتر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سمت های جدید به شرح: مرضیه صابری به عنوان سرپرستی معاونت هنری و سینمایی، علی اکبر درانی پور به عنوان معاون جدید توسعه و مدیریت منابع، مصطفی شفائی به عنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی و امور رسانه، امیر کوچی به عنوان سرپرست جدید معاونت گروه قرآن و عترت، حمید ناصری به عنوان مدیریت دفتر مدیرکل، احسان محمدیان به عنوان مدیر روابط عمومی و حسین شایگان به عنوان مسوول دفتر ارزیابی عملکرد این اداره منصوب شدند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آئین اظهار کرد: معاونین در سمت های جدید با توجه به توانایی ها و کارآمدی ایشان منصوب گردیدند که امید است نهایت تلاش خویش در به کار گیری از ظرفیت های جامعه فرهیخته فرهنگی و هنری استان را به کار گیرند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور