مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از مطلوبیت ۱۰۰ درصدی آزمایش‌های میکروبی آب در تمامی مناطق شهری و روستایی استان خبر داد.

ز شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، مهدی دوستی درباره عملکرد مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضلاب در سال جاری گفت: ۹ ماه سال جاری ۲۸۹ هزار و ۸۹۴ کلرسنجی در سطح شبکه توزیع روستایی با مطلوبیت ۹۹.۳۲ درصد انجام شد.

وی افزود: همچنین در این مدت کلرسنجی شبکه توزیع مناطق شهری به تعداد ۲۱ هزار و ۲۳۷ مورد انجام شده که بیش از ۹۹.۵۳ درصد دارای مطلوبیت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام ۱۲ هزار و ۵۲۷ آزمون‌های میکروبی روستایی در سطح شبکه توزیع، مخازن و منابع با مطلوبیت ۱۰۰ درصدی خبر داد و گفت: یک هزار و ۸۳۷ آزمون میکروبی انجام شده در مناطق شهری استان نیز دارای مطلوبیت ۱۰۰ درصدی است.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ نمونه آزمون‌های شیمیایی با پایش ۱۲ عامل در این مجموعه انجام شده است، اظهار کرد: همچنین ۴۷۰ نمونه با پایش ۶ عامل کروم، ارسنیک، سرب، کادمیوم، منگنز و آهن به انجام رسیده است.

دوستی از انجام آزمون‌های کنترل کیفیت آب تصفیه خانه بیرجند و کنترل کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب مرکز استان به صورت روزانه خبر داد و افزود: امسال خرید ۶ کلریناتور برقی، چهار کلریناتور گازی، ۱۵ رگلاتور و قطعات یدکی گازی، ۲۰ کلریناتور کوزه‌ای با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام شده است.

همچنین این مجموعه در سال جاری موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ برای آزمایشگاه فیزیکی و شیمیایی مرکزی استان و میکروبیولوژی شهرستان بیرجند شده است.