مصطفی نخعی منتخب مردم شریف سربیشه و نهبندان   مطالبه گری را شروع کرد وپیام مردم درح را در توئیتر فریاد زد

🔹«جان باختن ۱۳ نفر در حادثه رانندگی درح»