متاسفانه با خبر شدیم چند روز پیش دو تن از همشهریان طبسی
با سوختگی بالای ۵۰درصد به دلیل نبود آمبولانس کافی با چند ساعت تاخیر آن هم دو نفر در یک آمبولانس به بیمارستان بیرجند اعزام می شوند و سپس بعد از معطلی به دلیل نبود امکانات مناسب بخش سوختگی به بیمارستان سوختگی مشهد اعزام می شوند.
این در حالیست که چند وقتی است که های کوپتر اورژانس هوایی طبس به دلایل نامعلوم از طبس رفته است و بار ها هم از سوی مسئولین و مردم مطالبه شده است اما هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است
شهرستان طبس با وجود پهنه جغرافیایی گسترده و در مسیر عبور و مرور زائران امام رضا و حوادث جاده ای و معدنی متاسفانه از زیرساخت های پیش بیمارستانی خوبی
شبیه آمبولانس به تعداد کافی برخوردار نمی باشد
بار ها مردم و مسئولین این شهرستان گلایه های خود را به سمع و نظر مسئولین رسانده آند
اما تا به امروز کوچکترین اقدامی صورت نگرفته است