مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تمامی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های بازآفرینی شهری استان با اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان پرداخت شد.

وحید داعی روز شنبه به رسانه‌ها بیان کرد: همه مطالبات پیمانکاران در حوزه بازآفرینی شهری در سه شهرستان استان خراسان جنوبی که در اجرای بند الف تبصره ۱۸ طرح ملی بازآفرینی شهری دارای صورت وضعیت و کارکرد بودند، پرداخت شد.

وی ضمن تشکر از تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای تحقق این موضوع افزود: مطالبات تعداد ۱۸ پروژه بازآفرینی شهری در سه شهرستان استان دارای ۳۳ وضعیت با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان پرداخت شد که توفیقی برای استان خراسان جنوبی به شمار می‌آید.

یک هزار و هفت هکتار بافت فرسوده در خراسان جنوبی وجود دارد که بیشترین آن مربوط به بیرجند مرکز استان است.

محلات هدف بازآفرینی در شهر بیرجند ۶۵۴ هکتار، بافت فرسوده ۴۹۱ هکتار و ۱۳۶ هکتار بافت تاریخی مرکز استان است.