معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: چون مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی براساس قوانین و ضوابط موجود است، این مصوبات لازم الااجرا می باشد.

جواد اشرفی با تأکید بر این مطلب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد یا بانکی نسبت به مصوبه این کارگروه اعتراضی داشته باشد باید طی مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد .

وی تصریح کرد: هدف از طرح مشکلات واحدهای تولیدی استان در این کارگروه این است که هر طوری شده به واحدهای تولیدی دارای مشکل کمک کنیم تا مشکلات آنها رفع شود.

معاون استاندار گفت: بعضی از صاحبان واحد های تولیدی خراسان جنوبی در سفر دوم رئیس جمهور به استان درخواست هایی را در خصوص مشکلات موجود در واحد تولیدی خود ارائه کرده اند که این درخواست ها از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای بررسی در این کارگروه، برای ما ارسال شده و نتیجه بررسی خود را باید در قالب گزارشی برای تهران ارسال کنیم.

اشرفی ادامه داد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تلاش می شود مشکلات واحد های مورد نظر با همکاری دستگاه های اجرایی مرتفع شوند که خوشبختانه تعامل خوبی بین مدیران در این کارگروه وجود دارد.

شایان ذکر است؛ در این جلسه مسایل و مشکلات مربوط به برخی واحدهای تولیدی استان در حوزه های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلات و … بررسی شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور