#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی گفت: در برخی نقاط خراسان جنوبی میزان مصرف آب دو برابر سرانه تعیین شده است که باید با فرهنگ سازی مدیریت شود.

امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی در نشست خبری گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب گفت: سرانه مصرف آب در نقاط گرمسیری استان به ازای هر نفر ۲۴۸ لیتر و در نقاط دیگر ۲۰۸ لیتر تعریف شده است.

او با اشاره به اینکه مصرف آب در برخی نقاط بیش از مقدار سرانه است، گفت: در صورتی که با فرهنگ سازی درست بتوانیم مصرف آب را طبق الگو پیش ببریم از بحران آب و قطعی آن در برخی روستا‌ها (اکثرا در پایان هفته ها) جلوگیری خواهد شد.

امامی در مورد آبرسانی سیار به روستا‌ها گفت: پارسال ۷ تانکر به ناوگان آبرسانی اضافه شد، امسال نیز ۴ تانکر دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی گفت: در صورتی که کمبودی در ناوگان آبرسانی داشته باشیم با کرایه تانکر‌های خصوصی این مشکل را برطرف خواهیم کرد تا دغدغه‌ای برای تامین آب شرب مردم پیش نیاید.