آخوندی روند ساخت و ساز مسکن در خوسف را نامطلوب عنوان کرد و گفت: مشکلات موجود و فرآیند ساخت و ساز مسکن در شهرستان باید از سوی متولیان امر در چارچوب قانون رفع شود.
، «محمد علی آخوندی»در شورای مسکن شهرستان خوسف، با اشاره به مشکلات موجود در بحث مسکن شهرستان، اظهار کرد: مشکلات موجود و فرآیند ساخت و ساز مسکن در شهرستان باید از سوی متولیان امر در چارچوب قانون رفع شود.
فرماندار خوسف با بیان اینکه دید دستگاه های متولی امر مسکن در شهرستان خوسف مثبت و در راستای توسعه این شهرستان هست، گفت: حل مشکلات مردم در خصوص مسکن در اولویت است.
آخوندی هدف از تشکیل شورای مسکن را حل مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۷۵که شهرستان خوسف، بخش بوده ۲۱۴ قطعه توسط شورای برنامه ریزی واگذار شده است که این افراد باید با مراجعه به بنیاد مسکن قرارداد واگذاری می گرفتند ولی این افراد این کار را انجام نداده اند و این مورد برای ارائه سند رسمی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز ۲۱۴ قطعه واگذار شده توسط شورای برنامه ریزی تعیین تکلیف نشده است، گفت: با توجه به اینکه این اراضی طی قول نامه هایی چند دست خرید و فروش شده است، صاحبان این اراضی باید به اداره بنیاد مسکن مراجعه کنند؛ در غیر این صورت زمین ملی تلقی خواهد شد.
فرماندار خوسف تصریح کرد: صاحبان این اراضی می توانند برای ساخت و ساز از طرح اقشار کم درآمد (۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۸۰ میلیون تومان آورده متقاضی) استفاده کنند.
آخوندی از دستگاه های بنیاد مسکن و راه و شهرسازی خواست تا آخرین وضعیت زمین های واگذار شده توسط شورای برنامه ریزی را به فرمانداری اعلام کنند تا با افرادی که زمین و ملک آن ها شخصی است همکاری لازم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه روند ساخت و ساز مسکن در شهرستان خوسف بسیار نامطلوب است، بیان کرد: خیرین مقیم خوسفی باید به جای توسعه مرکز استان برای توسعه شهرستان اقدام کنند.
در این جلسه «مالکی» رئیس اداره راه و شهرسازی از وجود هشت تعاونی مسکن در خوسف خبر داد و گفت: تاکنون پنج تعاونی این شهرستان پایان کار دریافت نکرده اند؛ همچنین تاکنون یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکن واگذار شده است که از این تعداد ۷۰۰ واحد خالی رها شده است.
در این جلسه مشکلات مسکن شرکت تعاونی مطهری خوسف، طرح اقدام ملی مسکن، طرح اقشار کم درآمد و زمین های شورای برنامه ریزی و ارتش بررسی و مقرر شد دستگاه های متولی اقدامات لازم را برای حل مشکلات مسکن شهرستان خوسف انجام دهند.