#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸با اجرای محدودیت گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ از چهارشنبه ۱۴ آبان برخی مشاغل شامل این محدودیت نشده و باید همچون قبل به ارائه خدمات ادامه بدهند.