?استاندار خراسان جنوبی در مسیر سفر به طبس از مسکن اقشار کم درآمد روستای خسروآباد بازدید کرد.
ملانوری در این سفر از روند اجرای پروژه مسکن اقشار کم درآمد روستای خسروآباد بازدید کرد.
?بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی سال های ۹۸ و ۹۹، احداث ۹۲ واحد مسکونی روستایی را در خسروآباد در دستور کار قرار داده است.
?از مجموع این ۹۲ واحد مسکونی ۴۲ واحد سهمیه سال ۹۸ بوده که صددرصد آنها به متقاضیان تحویل شده است.
?سهمیه خسروآباد در سال ۹۹ تعداد ۵۰ واحد بوده که تمامی آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی نموده اند.
?شرکت های گاز و آب، زیرساخت های لازم برای این واحدها را به طور کامل تأمین کرده اند.
?بنیاد مسکن، بهسازی معابر شهرک جوانان را در این روستا در برنامه سال جاری دارد.
زیرسازی و آسفالت ۶۰ هزار مترمربع و همچنین ۱۲ هزار مترمربع جدول گذاری از جمله اقداماتی است که در این شهرک انجام خواهد شد.