معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مسمومیت‌های اتفاقی در سنین کودکی عللی دارد که می‌توان با اندکی توجه مانع از بروز آن شد.

زهرا کیانی د اظهار کرد: مسمومیت‌های دارویی در سنین زیر پنج سال بسیار شایع بوده که علت‌هایی دارد.

وی با بیان اینکه هر نوع ماده‌ای که باعث آسیب می‌شود می‌تواند مسمومیت ایجاد کند، افزود: دارو، مواد شوینده و مواد سوختی از آن جمله هستند که نباید در دسترس اطفال قرار گیرند.

کیانی با بیان اینکه این مواد در منزل باید دور از دسترس کودکان و در کمدهای با درب بسته نگهداری شوند، ادامه داد: در مورد سالمندان نیز اختلالات بینایی و یا بروز بیماری‌ها باعث کاهش اشراف بر مصرف دارو می‌شود چراکه این افراد نمی‌توانند کنترل و تفکیک دارو را انجام دهند.

 مسمومیت‌های کودکان؛ علل و راهکارها

وی با بیان اینکه عمدتاً در مورد سالمندان، مصرف دوز بالای داروها که ناشی از استفاده خودسرانه یا اشتباه است، باعث مسمومیت‌ می‌شود، تصریح کرد: نکته دیگر در مورد توجه به تاریخ انقضای داروهاست که به طور مثال شربت‌ها پس از باز شدن درب آن بیش از ۴۰ تا ۵۰ روز نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: مورد دیگر این است که برخی افراد داروها را از جعبه اصلی خود خارج می‌کنند و همین امر باعث مصرف اشتباه خواهد شد که یکی از عوامل مهم مسمومیت‌هاست.

کیانی یادآور شد: توجه به این موارد مهم می‌تواند مانع از شیوع مسمومیت‌ها در سنین کودکی یا سالمندی شود؛ مواردی که به سادگی قابل پیشگیری و کنترل است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور