علی رغم درخواست های فراوان مسافران نوروزی شرکت هواپیمایی پارس ایر پرواز آخرین جمعه سال ۲۶ اسفندماه را باطل اعلام کرده است !

در روزهای پایان سال و در آستانه نوروز ، مسافران و گردشگران در پی یافتن بلیت پرواز تهران – بیرجند ، سرگردان هستند.
چالش لغو پروازهای تهران-بیرجند-تهران همواره مورد توجه رسانه ها و فعالان اقتصادی استان بوده است و در روزهای پایان سال بسیار پررنگ تر شده است. وب سایت های فروش آنلاین بلیت ، هیچ پروازی را برای روزهای پایانی سال در مسیر تهران-بیرجند و بالعکس نشان نمیدهند ، و مسافران و گردشگران ، بلاتکلیف و سردرگم مانده اند !
پرواز تهران-بیرجند -تهران آخرین جمعه سال (۲۶ اسفندماه) توسط شرکت هواپیمایی پارس ایر ، باطل اعلام شده است. آیا این شرکت که بیشترین پروزاهای فرودگاه بیرجند را در دست دارد ، پروازهای ۲۷ ؛ ۲۸ ؛ ۲۹ اسفند این فرودگاه را نیز باطل میکند ؟!!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور