دیدار مهندس میرجعفریان معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری ومهندس داعی مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با دکتر عبوری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت بررسی پروژه های بازآفرینی شهری خراسان جنوبی

♦️دراین دیدار که صبح امروز درمحل دفتر معاون محترم وزیر برگزارشد در خصوص مسائل بازآفرینی شهری ،بافت های ناکارآمد شهری،شرایط و نحوه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده استان خراسان جنوبی گفتگو و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.