سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده تعدادی از غرف تحت اختیار خود در قالب اجاره به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان آدرس املاک متراژ

(مترمربع)

مبلغ ۵% سپرده (ریال) اجاره پایه کل دو سال(ریال) مدت واگذاری موضوع واگذاری
۵۰۰۱۰۹۲۸۵۸۰۰۰۰۰۴ خیابان بهشتی بازار بهشتی غرفه شماره ۲۲ ۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲ سال یک باب غرفه جهت کلیه صنوف (به غیر از صنوف مزاحم)
خیابان بهشتی بازار بهشتی غرفه شماره ۲۵ ۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲ سال یک باب غرفه جهت کلیه صنوف (به غیر از صنوف مزاحم)
ورودی سایت اداری روبه‌روی بیمارستان میلاد ۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۲ سال یک باب کانکس جهت کلیه صنوف (به غیر از صنوف مزاحم)
ورودی سایت اداری روبه‌روی بیمارستان میلاد ۴۰ ۰۰۰/۸۰۰/۷ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۶ ۲ سال یک باب کانکس جهت کلیه صنوف (به غیر از صنوف مزاحم)
نبش پاسداران ۳۰ – بازار روز پاسداران ۲۰ ۰۰۰/۸۰۰/۷ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۶ ۲ سال یک باب کانکس جهت کلیه صنوف (به غیر از صنوف مزاحم)

 

  1. کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  2. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مزایده را از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ از طریق سامانه ستاد به نشانیsetadiran.ir دریافت نمایند.
  3. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱
  4. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ می­باشد.
  5. نشانی مزایده­گذار: خراسان جنوبی بیرجند خیابان مفتح۳۴- پلاک ۹ – سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی شهرداری بیرجند
  6. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند خیابان شهید مطهری سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تماس حاصل نمایند.

 

 

حسن دلپسند – رئیس سازمان

 

شناسه آگهی: ۱۴۵۹۹۰۱
شناسه انتشار: ۱۱۷۰
شماره م / الف: 

سازمان: اداره قراردادهای شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱