مشخصات واحدها »

 

ردیف نوع ملک مساحت هر واحد اجاره بهاء پایه ماهیانه به ریال مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده آدرس ملک
۱ یکباب مغازه تجاری(نوبت دوم) حدود ۱۰  متر مربع ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ منتظری ۲۴پلاک ۴۷
۲ یکباب آپارتمان مسکونی حدود ۸۰ متر مربع ۶.۶۰۰.۰۰۰ ۷.۹۲۰.۰۰۰ خیابان بزرگمهر پلاک ۴۸ طبقه دوم
۳ یکباب آپارتمان مسکونی حدود ۸۵ متر مربع ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰ شهرستان درمیان نبش امداد ۱۰ طبقه اول
۴ یکباب دفتر تجاری(نوبت سوم) حدود ۳۷ متر مربع ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰ شهرستان درمیان نبش امداد  ۱۰

 

املاک فوق با شرایط تعیین شده از سوی اداره اوقاف به مزایده گذاشته شده است.

آخرین مهلت ثبت نام ؛ پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۰۶‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲

کمیسیون مزایده؛  ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۰۷‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲

تاریخ چاپ : فقط یک نوبت ۱۸‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۲

 

 

 

 

 

 

دادخدا خدائی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند استان خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۴۹۲۵۹۷
شناسه انتشار: ۲۶۲۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل اوقاف و امور خیریه راسان جنوبی
شماره نامه: ۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷