#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

از عجایب خراسان جنوبی یادی کنیم از شهرداری بیرجند ، در مدت تصدی شهردار بیرجند ،عملا کار قابل قبول عمرانی انجام نشده است و پروژه های نیمه کاره از دوره قبل شورا وشهرداری هم بر روی زمین مانده است بماند که مواردی چون پادگان و خیابان حضرت ابوالفضل عباس (ع) هم تعیین تکلیف نشده اند

این روزها کار عمرانی در شهر بیرجند مرکز خراسان جنوبی مشاهده نمی شود