معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۵  اثر تاریخی از محل اعتبارات مشارکتی ملی در سال جاری در خراسان جنوبی مرمت شد.

علی شریعتی منش، امروز شنبه ۶ شهریور به رسانه‌های گروهی گفت: از محل اعتبارات مشارکتی ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۵ بنای تاریخی شامل خانه و حسینیه در شهرهای قاین، بشرویه، خوسف، فردوس، بیرجند، درمیان، نهبندان و سرایان با مشارکت مالکین مرمت شدند.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته از اعتبارات ملی به مبلغ ۸۲۵ میلیون تومان بوده که از سوی مالکین نیز مشارکت در مرمت بناها انجام شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: روند افزایش مشارکت مالکین و تخصیص اعتبار ویژه از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موجب احیاء بناهای تاریخی شده است.

شریعتی منش یادآور شد: این اقدام ارزنده، موجب اشتغال و نیز باعث جلب گردشگران در استان شده است.