علیرضا عباس‌زاده در کارگروه ایجاد هماهنگی،پشتیبانی و نظارت براجرای طرح‌های بسیج سازندگی استان اظهار کرد: جلوه واقعی مردمی‌سازی را در گروه‌های جهادی می‌بینیم.
🔹وی با تأکید بر اینکه گروه‌های جهادی کاملاً بصورت مردمی به مناطق محروم خدمت‌رسانی می‌کنند، افزود: بحث درمان و سلامت بعد از ساخت سرپناه از مهمترین نیازهای مردم است که مورد توجه گروه‌های جهادی تخصصی قرار گرفته است.
🔹معاون استاندار بر لزوم استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی تخصصی و فراهم کردن زمینه خدمت‌رسانی بیشتر آنان به مردم مناطق محروم استان تأکید کرد و گفت: در این راستا باید همه کمک کنیم و پای کار بیایم تا جهادگران خدمات بیشتری به مردم نیازمند ارائه دهند.
🔹عباس‌زاده از استقرار گروه جهادی شهید هدایت از استان تهران برای ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مردم نیازمند بخش ارسک شهرستان بشرویه خبر داد و تصریح کرد: این گروه پزشکان جهادی که ۱۰۰ نفر هستند به همت بسیج سازندگی در خرداد ماه به منطقه اعزام می‌شوند.
🔹وی خاطرنشان کرد: این گروه جهادی تخصصی در مدت هفت روزی که در استان حضور می‌یابند به حدود ۲ هزار نفر خدمات دندانپزشکی ارائه خواهند داد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور