#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هم گفت: باید من‌ها در حوزه فرهنگ و هنر به ما تبدیل شود و مردم‌پایه کردن فعالیت‌های فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.

علی فرخنده افزود: موسسات فرهنگی، هنری و قرآنی به کمک فرهنگ و ‌ارشاد اسلامی بیایند تا شاهد تکاپوی جوانان و نوجوانان در جامعه باشیم.

وی تصریح کرد: نباید به مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجری فرهنگی و هنری نگاه کنیم بلکه نقشه مهندسی مدیریت کشور تبیین شده و توجه به هویت ایرانی اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: در حوزه فرهنگی نقش شهرداری در معماری ایرانی اسلامی، نقش آموزش و پرورش در آموزش اسلامی، نقش روحانیون، طلاب، مساجد و سایر حوزه‌های مرتبط را مطالبه‌گری خواهیم کرد که نیازمند همراهی تمامی اقشار برای مردم‌پایه کردن فرهنگ است.

وی افزود: ظرفیت‌های استان در حیطه طرح و ایده جوانان باید به سطح ملی تسری پیدا کند و معرفی شود.

فرخنده گفت: به فضل الهی و با پشتوانه جامعه فرهنگ و هنر باید با همدلی و حرکت جمعی و هم‌افزایی دستگاه‌ها به سمتی حرکت کنیم که منتظر اجرای طرح سایر استان‌ها نباشیم و طرح‌ها را با ابتکار اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: در یک نبرد نامتوازن و پیچیده از سوی دشمن در زمینه جنگ نرم قرار داریم و تلاش دشمن این است که قلب‌های جوانان را تسخیر کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: جهان‌بینی و نگاه از دریچه “ما می‌توانیم” قاعده‌ای است که معمار کبیر انقلاب به ما آموخت و با توجه به آن خیلی از مشکلات قابل حل است.

وی تصریح کرد: نگاه “ما می‌توانیم” یک اصل در حوزه مدیریتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود که اگر محقق شود در ادامه راه نگرانی معنایی نخواهد داشت.

فرخنده گفت: ما به وضع موجود قانع نیستیم نه اینکه زحمتی کشیده نشده اما در حوزه رفتار اجتماعی یک قاعده است که اگر این فرهنگ فرهنگ‌سازی شود ابتکار عمل‌ها و بن‌بست شکنی‌ها آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت بعد از این هم مدیر دیگری که سکاندار شود این نگاه را باید ادامه دهد زیرا تا وضع مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب چهار ضلع مدیریت تحولی در حوزه سازمان‌ها، مدیریت جهادی، نگاه انقلابی، تفکر انقلابی و حرکت تشکیلاتی را مورد تاکید قرار دادند که باید آنها را مورد توجه قرار دهیم.

در این آیین “علی فرخنده” با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی معرفی شد.

پیش از این “ناصر نبی‌زاده” مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بود و پس از بازنشستگی وی در بهمن ۱۴۰۰، این مسئولیت برعهده “محمود رمضانی” به عنوان سرپرست اداره کل قرار گرفت.