معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مرحله دوم طرح توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی با حضور ۱۷۲ مدرس میانی از مناطق دوازده گانه استان آغاز شد.

مهدی حسنی  افزود: طرح توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی (طرح شهید همت) با هدف ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی دوره ابتدایی طراحی شده و قرار است صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزگاران مدارس ابتدایی با برپایی دوره‌های حضوری توسعه یابد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح یکی از رویکردهای نوین وزارت آموزش و پرورش است اظهار کرد: همچنین در این طرح حلقه‌های علمی و تخصصی با موضوعات مختلف درسی پایه‌های آموزشی در سامانه شاد ایجاد شده و با عضویت مدرسان استانی، استادان کشوری و کارشناسان به معلمان آموزش ارایه می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مرحله دوم طرح توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی از یازدهم آبان ماه جاری با شرکت سه هزار و ۲۰۰ معلم استان آغاز شد و این دوره در هفت عنوان برنامه درسی شامل فارسی اول، دوم و سوم، هدیه‌های آسمانی دوم و سوم، ریاضی و علوم چهارم، ریاضی پنجم و ششم و سواد دیجیتال در دوره ابتدایی برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته این طرح برای ۲ هزار نفر از معلمان ابتدایی استان اجرا شد و امسال در گام دوم برای سه هزار و ۲۰۰ معلم با اولویت معلمان تازه وارد و با سابقه خدمت کمتر از پنج سال در نظر گرفته شده است.

حسنی گفت: تمامی دوره‌های مربوط به طرح شهید همت به‌ صورت ۱۶ ساعت حضوری و ۱۶ ساعت مجازی تا پایان سال تحصیلی در دستور کار قرار دارد و با بهره‌گیری از آموزش ترکیبی، یادگیری معکوس و استفاده از فیلم‌های آموزشی، دوره کشوری و کارگاه‌های آموزشی به بحث و رفع اشکال متناسب با نیاز فراگیران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مدرسان دوره دیده و توانمند انتخاب شده‌اند، افزود: جلسات متعددی برای تبیین طرح با حضور کارشناسان و مدرسان میانی برگزار شده و موضوع در شورای معاونان اداره کل، کمیته کیفیت بخشی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و نیز کارگروه توسعه مدیریت مطرح شده و از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ارتقای کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی، افزایش سطح توان خوانش دانش‌آموزان، ارتقای کیفیت تدریس معلمان، توانمندسازی مدیران مدارس و یافتن نقاط قوت و ضعف طرح توانمندسازی معلمان مدارس ابتدایی از دیگر اهداف اجرای طرح شهید همت در مدارس ابتدایی استان است.

وی بیان کرد: بیش از پنج هزار معلم ابتدایی در مدارس استان مشغول به تدریس هستند که فراتر از سهمیه و شاخص کشوری است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور