معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: تا شهریور ماه سال جاری آماده سازی همه ۴۷ سایت نهضت ملی مسکن استان باید به اتمام برسد.

علیرضا عباس زاده در اولین جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی در سال جاری تاکید کرد: آماده سازی همه ۴۷ سایت نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی تا شهریور ماه سال جاری باید تمام شود.

وی با اشاره بر این که باید در ایجاد زیرساخت‌های سایت‌های نهضت ملی مسکن استان تسریع شود، خاطر نشان کرد: همه بانک‌های که در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن در استان مشکل دارند، به دبیرخانه شورای مسکن مشکل خود را اعلام کنند تا از مرکز پیگیری لازم برای حل آن انجام شود.

عباس زاده ادامه داد: از مجموع ۴۷ سایت نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی، در ۴۲ سایت قرار داد آماده سازی منعقد شده است.

وی با بیان این که ۲۴ هزار و ۳۰۳ نفر در استان برای دریافت تسهیلات مسکن به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد سه هزار و ۳۴۸ نفر در انتظار تعیین شعبه و هشت هزار و ۸۹۰ واحد قرارداد منعقد کرده‌اند.

وی در زمینه عملکرد بانک‌های خراسان جنوبی در خود مالکی شهری خاطر نشان کرد: دو هزار و ۴۴۹ نفر در این خصوص برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل خراسان جنوبی معرفی شده‌اند که همه آنها تعیین شعبه شده‌اند و هزار و ۳۵۷ نفر انعقاد قرارداد دارند.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: در مقاطع زمانی مختلف به ترتیب ۵۰، ۷۹، ۳۵۰، ۹۸ و۴۵۰ هکتار زمین به نهضت ملی مسکن در شهرستان طبس الحاق شده‌اند.

عباس زاده گفت: کارگران شاغل در معادن زغال سنگ شهرستان طبس با وجود این که طبسی نیستند، به دلیل سکونت پنج سال در این شهرستان در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و در مجموع هرچند کل جمعیت شهرستان طبس ۴۰ هزار نفر است اما به اندازه دو برابر جمعیت فعلی آن، زمین باید به متقاضیان مسکن در قالب نهضت ملی مسکن باید به متقاضیان این شهرستان واگذار شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور