مراسم گرامیداشت شهدای اردبیهشت در مسجد امام حیسن (ع) امروز

ساعت ۱۷ عصر

شناسه آگهی: ۱۴۹۱۵۴۱
شناسه انتشار: ۲۶۰۷
شماره م / الف: ۰

سازمان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴