مراسم با شکوه نخل گردانی فردوس روز عاشورا در سال ۹۸