مراسمات محوری گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین یوم الله ۱۵ خرداد

شناسه آگهی: ۱۵۰۷۴۵۱
شناسه انتشار: ۳۹۱۰
شماره م / الف: ۰

سازمان: شورای هماهنگی تبیغات اسلامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰