مراتب ثبت ۴ اثر تاریخی منقول از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شد.

، علی شریعتی منش معاون میراث فرهنگی استان گفت: «ثبت آثار تاریخی آجرهای منقوش قلعه کل حسن صباح درمیان، آجر منقوش محوطه کهنک سربیشه، پیکرک سنگی محوطه گوند شهرستان فردوس، درب چوبی مسجد جامع قاین توسط وزیر میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی کشور به  استاندار خراسان جنوبی به منظور ابلاغ به مسوولین مربوطه اعلام شد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درچوبی مسجد جامع قاین