از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از استان خراسان جنوبی، ابوالفضل حسن‌پور، مدیر مسئول رسانه «خبر و هنر»، برای کاندیداتوری مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات کشور مورد تایید صلاحیت قرار گرفت.

لازم به ذکر است هیئت نظارت بر مطبوعات، به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته و دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر استطبق قانون مطبوعات، اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند و شامل:

بر اساس ماده ۱۱، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیئت نظارت پروانه نشریه لغو می‌شود.