دادستان مرکز استان خراسان جنوبی  در دیدار با دبیران مجمع مطالبه گران بیان کرد: حمایت ما از همه مطالبه گران است ومدیران وظیفه دارند پاسخگوی مطالبه گران باشند و در صورت عدم توانایی در انجام موضوع شفاف دلایل آن را مطرح کنند از هر مدیری که واقعابرای این استان کار بکند حمایت می کنیم.

وی با اشاره به خوب بودن انتقاد افزود :
انتقاد اگر نباشد پیشرفت نخواهد بود ومدیران نیز خموده خواهند شد ولی اگر مدیران بدانند افرادی خوش تینت در این استان هستند که عملکرد او رابررسی خواهند کرد یقینا باید پاسخگو باشد واین مطالبه گری ها در همه مدیران اثر خواهد گذاشت.
مطالبه گری مردم یک منطقه باعث پیشرفت است وباید در همه موضوعات مردم از مسئولین مربوطه با جدیت وبراساس مستندات مطالبه کنند.همه باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. این مسئولیت ها از برکت خون شهدا ونظام مقدس جمهوری اسلامی به افراد داده شده است وهمه وظیفه دارند کار کنند.

حجت الاسلام نسائی گفتند : تنها کسانی که می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند مردم وجوان های کشور هستند اگر مدیری شجاعت لازم را نداشته باشد بی انگیزه باشد و خوب فعالیت نکند کارمندان هم خوب عمل نخواهند کرد.
ایشان با اشاره به وضعیت استان در برخی شاخص ها برخی معضلاتی که استان در آینده با آن مواجه خواهد شد را بیان کردند موضوعاتی همچون گسترش قاچاق سوخت از استان و خودرو های اصطلاحا شوتی که برای حل این موضوع برخورد جدی و توقیف خودروی متخلفان ، برخورد با قاچاق سوخت از مبدا ، نظارت بیشتر بر مرز ها راه حل کوتاه مدت به تاراج رفتن سرمایه کشور است و ایجاد شغل های پایدار نیز راه حل زیربنایی حل این موضوع است. در خصوص چالش های مصرف آرد هم مسائلی مطرح شد.

حجت الاسلام نسائی افزود :در رابطه با معادن غنی استان اکثر شرکت های بهره بردار حساب هایشان در خارج از استان بود که با تلاش های صورت گرفته بیشتر از نصف حساب های معدن به استان آمده است اما این مورد با پیگری بیشتر باید تمام حساب های معادن در استان باشد.
در ادامه دبیران شهرستان ها برخی مباحث را در خصوص حمایت های حقیقی وجدی حقوقی از مطالبه گران ، موضوع شفافیت ، عملکرد مسئولین استان ، نکاتی در خصوص مطالبه گری ، جاده ها ،بهداشت ودرمان ، آموزش وپرورش ، مشکلات شهری ، مسائل معیشتی کارگری ،فرصت های مرز ، بحران آب و… مطرح کردند.

در پایان حجت الاسلام نسائی بر حمایت تمام قد وهمه جانبه از مطالبه گران استان تاکید کردند.