#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: دولت جدید، سیاست های ویژه ای دارد و لذا انتظار این است که مدیران، خود را با سیاست های دولت منطبق کرده و تطبیق دهند.
دکتر قناعت با بیان این مطلب در شورای اداری استان، خاطرنشان کرد: چه مدیرانی که به تازگی منصوب می شوند و چه آنها که در حوزه کاری خود ابقا می کردند، همه باید سیاست های دولت را بدانند و اقدامات خود را بر همین مبنا انجام دهند.
🔹وی کار جهادی شبانه روزی، دلسوزی برای مردم، مدام پای کار بودن و جدیت در پیگیری امورات را از ویژگی های مدیران در دولت سیزدهم عنوان کرد و ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی باید در دسترس باشند و مردم به راحتی بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
🔹به گفته وی؛ مدیران باید با شرح صدر و گشاده رویی پاسخگوی مطالبات و خواسته های مردم باشند و با اقدامات درست خود، اعتماد از دست رفته را به مردم برگردانند