با تغییر دولت در اینده ای نزدیک تعدادی زیادی از مدیران فعلی استان جای خود را به کارگزاران دولت چهاردهم خواهند داد . این روزها گاهی می شنوی برخی مدیران به مراجعه کنندگان می گویند که انشالله دولت اینده کار را پیگیری کنید یا اینکه بزارید ببینم ما می مانیم . متاسفانه این فضا و این برخورد با ارباب رجوع و کارکنان فضای بی اعتمادی به نظام را به وجود می اورد مدیر اگر یک روز هم مدیر باشد باید کارش را به نحو احسنت انجام بدهد برای این نظام خون دل ها خورده شده است و خون داده شده . مدیران در استان باید به حرمت خون شهید جمهور و یاران شهیدش تا اخرین روزهای کاری خود مدیر تراز انقلاب اسلامی باشند نه مدیر میز هر کدام از مدیران که غیر این باشند باید لفظ خیانت را برای ایشان بکار برد و اینگونه مدیران باید از چرخه مدیریت استان چه در این دولت و چه دولت آتی حذف گردند ایشان سرمایه های اجتماعی را به باد می دهند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور