#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های شهرک صنوف آلاینده می‌توان شاهد انتقال سریع‌تر صنوف به این منطقه بود.

حجت الاسلام نسائی زهان گفت: با توجه به اینکه در شهر آلودگی صوتی داریم انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر می‌تواند مشکلات را حل کند و همینطور زمین‌های آن منطقه در آینده ارزش پیدا می‌کند.

او گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌هایی مانند آب و برق، صنوف آلاینده می‌توانند به راحتی در این منطقه متمرکز شوند.

حجت الاسلام نسائی زهان گفت: افرادی هستند که با توجه به مشکلات اقتصادی نمی‌توانند زمین خود را در شهرک صنوف آلاینده بسازند که می‌توان برای این افراد تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: مدیران استانی باید شجاع باشند و در هنگام بروز مشکل قوانین باید به نفع مردم اجرا شود.

او گفت: خراسان جنوبی محروم است و با توجه به اینکه رئیس جمهور از استان شناخت کافی دارد می‌توان از این فرصت استفاده کرد و بودجه دریافت کرد.

فروش زمین به قیمت روز

ربیعی شهردار منطقه یک بیرجند گفت: مغازه‌های طرح انتقال صنوف آلاینده حاشیه کمربندی بیرجند مقابل سه راهی ورودی حاجی آباد در اراضی ۷۸ هکتاری موسوم به ۲ هزار کارگاه قرار دارند.

او گفت: از این ۷۸ هکتار حدود ۱۴ و نیم هکتار متعلق به شهرداری است که در قالب قرارداد اجاره و بهره برداری زمین به متقاضیان واگذار می‌شود و تاکنون ۵۴ پروانه ساختمانی صادر شده و با ۲۰۰ نفر از متقاضیان قرارداد اجاره و واگذاری زمین منعقد شده است.

ربیعی گفت: زمین‌ها را به قیمت کارشناسی روز و بدون درنظر گرفتن ارزش افزوده و آماده سازی ساخت بنا برابر ضوابط روز واگذار می‌کنیم.

شهردار منطقه یک بیرجند گفت: مابقی زمین‌ها از سوی اداره راه و شهرسازی به شرکت تعاونی صنوف آلاینده واگذار شده که متقاضیان مراجعه کرده اند و ۹۴۰ پروانه صادر شده است.

او گفت: مجموع پروانه‌هایی که تا پایان خرداد امسال صادر شده ۹۹۵ پروانه ساختمانی است و هنوز متقاضیانی هستند که پروانه‌ ساختمانی آن ها صادر نشده است.

ربیعی گفت: تاکنون ۹ واحد به اتمام رسیده و پایان کار اخذ کرده اند.

شهردار منطقه یک بیرجند گفت: جدول کشی و آسفالت این منطقه بر عهده راه و شهرسازی و شرکت تعاونی صنوف است.