🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: مسئولیت هر نوع کوتاهی در پروژه های عمرانی به عهده مدیران دستگاه ها می باشد.
فرهادی با بیان این مطلب در شورای فنی استان خاطرنشان کرد: به جهت اهمیت موضوع، مدیران دستگاه ها مکلفند بر کلیه مراحل اجرای کار در پروژه های عمرانی نظارت داشته باشند.
🔹وی تأکید کرد: رعایت مسایل ایمنی و دقت در انتخاب مصالح استاندارد به جهت کیفی سازی ساخت و سازها در پروژه های عمرانی، موضوع بسیار مهمی است که اصلاً نباید مورد کوتاهی واقع شود.
🔹به گفته وی؛ دستگاه های اجرایی باید وظایف خود را درست و بدون نقص انجام دهند تا خدشه ای به آن وارد نشود.
🔹معاون استاندار متذکر شد: کوتاهی مشاوران نیز از عوامل اصلی در بروز خیلی از مشکلات در پروژه های عمرانی است.
🔹فرهادی گفت: ورود مشاوران به بحث طراحی و اجرای پروژه ها، باید بر اساس ضوابط باشد.
🔹فرهادی ادامه داد: گاه برخی از پروژه‌های عمرانی به جهت قصور کارفرما یا پیمانکار دچار مشکلاتی می شوند که در این حالت، مقصرین اصلی، مشاورین هستند که در انجام وظیفه غفلت کرده اند.
🔹وی با تأکید بر نقش جایگاه آزمایشات در کیفی سازی پروژه ها متذکر شد: مشاوران باید هرگونه قصور در تعداد آزمایشات، نحوه انجام و تأیید آنها را پاسخگو باشند.
🔹معاون استاندار در ادامه به جایگاه فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد فرمانداران از تمامی ظرفیت های موجود به ویژه نیروهای فنی دستگاه ها در اجرای پروژه ها و طرح ها کمک بگیرند.
🔹فرهادی افزود: نظارت مستمر و به موقع بر روند اجرای پروژه ها و ارسال گزارش های مربوطه به دبیرخانه شورای فنی از دیگر تکالیفی است که به عهده فرمانداران می باشد.
🔹وی تأکید کرد: این گزارش ها در ارزیابی عملکرد فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

به گفته وی؛ گزارش عملکرد فرمانداری ها، به منطقی تر شدن قاعده تخصیص اعتبارات نیز کمک می کند.