🔸آقای ملانوری امروز در جلسه شورای اداری در میان با بیان اینکه اجرای این طرح در حال حاضر تبعات نامناسب اجتماعی در استان در پی خواهد داشت، گفت: فعلا در استان کسی نبایستی با انجام این کار همکاری داشته باشد.
🔸 وی افزود: مکاتبات و پیگیری های لازم از طریق استانداری وسایر دستگاههای مسئول در حال انجام است