#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
محمد عرب، مدیرکل کمیته امداد استان به مدت ۳ سال به سمت معاونت امدادی بنیاد بین المللی غدیر خراسان جنوبی منصوب شد.