محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی بصورت سرزده از روستای حیدرآباد نهبندان بازدید و از وضعیت محور حیدرآباد انتقاد کرد.
وی در گفتگوی تلفنی با مدیر کل راهداری استان گفت:
مرمت محور حیدرآباد را در اولویت کاری قرار دهید
۳ سال است که مردم خواهان جاده ی مناسبی برای روستایشان هستند که ۵ کیلومتر از ۲۰ کیلومتر آن کاملا غیر قابل تردد است

استاندار خراسان جنوبی افزود: حیدرآباد مرکز مهم جمعیتی و اقتصادی است و از این پس تردد در آن بیشتر خواهد شد
همچنین استاندار با دهیار و شورای این روستا دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این روستا قرار گرفت
محمد صادق معتمدیان با اختصاص اعتبار ویژه ای از دهیار و شورای این روستا خواست هرچه زودتر نسبت به تغییر در روند کنونی و بهسازی معبر ورودی روستا اقدام کنند.
وی همچنین خواستار زیباسازی هرچه زودتر میدان ورودی شهر نهبندان شد