طی حکمی از سوی محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی ، محمد شفیعی فرماندار سابق شهرستان خوسف به سمت مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی منصوب شد .

محمد شفیعی فرماندار سابق شهرستان خوسف که کارنامه بسیار موفقی در این شهرستان داشت و با مشکلات بسیار زیادی از سوی برخی از افراد مواجه بود.
وی در مدت فعالیت در شهرستان توانست به عنوان فرماندار نمونه اقتصادی از سوی وزارت کشور انتخاب شود.
شفیعی در بحث اقتصادی یکی از فعال ترین و موفق ترین فرمانداران استان بود که توانست ضمن جذب بیشترین سرمایه گذاری خارجی ، بیشترین جذب تسهیلات اشتغالزایی روستایی و سایر تسهیلات رونقی در بخش تولید و اقتصاد شهرستان خوسف ایجاد نماید .