استاندار خراسان جنوبی گفت: ۵۲ محله کم برخوردار در این استان شناسایی شده که باید افزایش یابد و نیازمند بازنگری این مساله در وزارت کشور است.

جواد قناعت  در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان با موضوع محلات کم‌برخوردار، اظهار کرد: طرح ۲۰۲۰ با هدف توانمندسازی و‌ تحول اجتماع محور محلات کم‌برخوردار استان در حال اجرا است که باید مدیران از این فرصت‌ بیشتر استفاده و فعالیت‌ها انجام شده را در سامانه توت( TOTAPP.IR) ثبت کنند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ارتباط‌گیری بیشتر مدیران و فرمانداران با متولیان امر در تهران برای اثرگذاری بیشتر در محلات کم‌برخوردار استان خراسان جنوبی، گفت: باید از فرصت ۱۱ تفاهم‌نامه منعقد شده در راستای طرح توسعه و توانمندسازی ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار در استان بیشتر استفاده شود.

وی با بیان اینکه شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در محلات کم‌برخوردار استان باید در قالب این طرح مورد توجه قرار گیرند، افزود: همچنین باید فعالین اجتماعی محلات کم‌برخوردار استان برای اعزام به مراسم اربعین حسینی به ستاد توانمندسازی و تحول محلات کمتر برخوردار معرفی شوند.

قناعت با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصادی خراسان جنوبی نسبت‌ به استان‌های دیگر سطح کشور، تصریح کرد: انتظار است ستاد توانمندسازی و تحول محلات کمتر برخوردار به استان‌های محروم مانند خراسان جنوبی توجه ویژه داشته باشد و نسخه واحد برای همه استان‌های پیچیده نشود.

وی با تأکید بر لزوم افزایش تعداد محلات خراسان جنوبی در طرح توانمندسازی ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار افزایش یابد، گفت: برای اجرای بهتر این طرح در استان باید ردیف اعتباری ویژه در نظر گرفته شود یا اعتباری مورد نیاز به دستگاه های متولی این طرح اختصاص یابد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور