رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به خشکسالی‌های چند ساله در خراسان جنوبی بیان کرد: باید با اجرای طرح‌های مختلف اعم از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، کشت محصولات کم آب بر و غیره، میزان بهره بری مطلوب از آب را بیشتر کنیم.

مهدی جعفری،  گفت: از ابتدای اجرای طرح آبیاری نوین در خراسان جنوبی، ۳۷ هزار و۷۴۰ هکتار از اراضی این منطقه مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری تجهیز ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم نوین آبیاری را در دست اقدام داریم، گفت: از ابتدای اجرای طرح آبیاری نوین در خراسان جنوبی ۳۷ هزار و ۷۴۰ هکتار از اراضی این منطقه مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری شده است.

جعفری، خشکسالی را تهدید پدافند غیرعامل ذکر کرد و افزود: با توجه به هم مرزی خراسان جنوبی با کشور افغانستان و اهمیت حفظ جمعیت مرزی، باید در حفظ آب‌های موجود و تأمین آب مورد نیاز مرزنشینان تلاش کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال جاری هشت برابر نسبت به سال گذشته در حوزه قنوات تزریق بودجه داشته‌ایم، اظهار کرد: امید است متولیان با جمع آوری آب‌های روان در مواقع سیل، ضمن جلوگیری از تخریب‌ها، در راستای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی استان تلاش کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور