-رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی، گفت: محصولات مزیت‌دار کشاورزی خراسان‌جنوبی با محوریت زرشک در نمایشگاه بزرگ مواد غذایی در کشور چین معرفی می‌شود.

 غلامحسین حسینی، صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر جشنواره ملی زرشک، گفت: امسال در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های بخش خصوصی جشنواره ملی زرشک با مشارکت بخش خصوصی و اتاق تعاون درحال برگزاری و برنامه‌ریزی است.

دبیر جشنواره ملی زرشک خراسان‌جنوبی، از برگزاری نمایشگاه بزرگ مواد غذایی در چین از ۶ تا ۱۰ آذرماه خبر داد و بیان کرد: اتاق تعاون غرفه‌ای به صورت رایگان در این نمایشگاه برای ارائه محصولات مزیت‌دار استان با محوریت زرشک در اختیار استان خراسان جنوبی قرارداد.

به گفته حسینی این اولین دستاورد اعتماد به بخش خصوصی در راستای برگزاری این جشنواره است که اقدامات مورد نیاز برای این حضور انجام خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور