علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در دیدار مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به زیر ساخت‌های حوزه فرهنگ در استان کم توجهی شده است، بیان کرد: بسیاری از مجتمع‌های فرهنگی و هنری استان نیمه تمام مانده است.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه‌های محرومیت زدایی صرفاً نباید نگاه‌ها به عرصه سخت افزاری باشد، افزود: محرومیت‌های فرهنگی نیز باید در اختصاص اعتبارات محرومیت زدایی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: استاندار خراسان جنوبی با نگاه ویژه به این حوزه قول مساعد برای تأمین اعتبار نمایشگاه منطقه‌ای کتاب، جشنواره ملی تالاب کجی نمکزار و جشنواره تئاتر را داده است.

فرخنده با بیان اینکه برای برگزاری تنها سه عنوان برنامه فرهنگی و هنری در استان بیش از دو میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، تصریح کرد: در دولتی از جنس تحول باید در راستای تقویت دستگاه‌های فرهنگی تحول ایجاد شود و اگر محل رجوع برنامه‌های فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد است در اعتبارات هم باید نگاه ویژه به این دستگاه باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور