مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: مجوز جدید برای حفر چاه آب کشاورزی با توجه به تشدید خشکسالی‌ در خراسان جنوبی صادر نمی‌شود.

سعید سروری، به رسانه‌های گروهی گفت: منابع آب‌های زیرزمینی استان همچنان با کسری مخزن مواجه است که با توجه به این شرایط، مجوز جدید حفر چاه آب کشاورزی صادر نمی‌شود.

، وی با اشاره به خشکسالی‌های چندین ساله در استان افزود: در حال حاضر میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر از میزان ورودی آب به آن است به طوری که در استان با کسری مخزن ۱۰۱ میلیون متر مکعبی در سال مواجه هستیم.

وی گفت: با توجه به اینکه اکثر دشت‌های استان ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند، امکان صدور مجوز حفر چاه آب کشاورزی جدید وجود ندارد و علاوه بر شرب و بهداشت که یک ضرورت است فقط برای حفر چاه صنعتی مجوز صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: صاحبان صنایع در صورتی که در مکانی امکان حفر چاه وجود داشته باشد می توانند درخواست خود را برای دریافت مجوز به آب منطقه‌ای ارائه کنند تا بررسی لازم در این خصوص انجام شود.

سروری با تاکید بر لزوم مدیریت تقاضای آب در حوزه صنعت، یادآور شد: در دشت‌هایی که ذخیره آبخوان‌ها با کسری شدید مواجه باشد درخواست‌های صنعتی برای تامین آب نیز از چاه‌های کشاورزی انجام خواهد شد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ برای مصرف شرب و بهداشت ۶ حلقه و برای صنعت و خدمات ۱۷ حلقه مجوز حفر چاه صادر شد که این تعداد در سال ۱۴۰۰ برای شرب و بهداشت ۴ حلقه و صنعت و خدمات ۶ حلقه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: دبی چاه‌های صنعت و خدمات بسیار پایین و عموماً تا نیم لیتر در ثانیه است.

سروری با اشاره به فرآیند سخت و بسیار پرهزینه تأمین و انتقال آب در استان از هم استانی‌ها خواست در مدیریت صحیح مصرف آب بیش از پیش اهتمام داشته باشند.