انتصاب دکتر مجتبی ابراهیمی؛ از اعضای انجمن خوشنویسان بیرجند، به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران در چهاردهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران.
، مهدی اسماعیلی مود، مدیر انجمن خوشنویسان استان، با اشاره به انتصاب شایسته مجتبی ابراهیمی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران، اظهار داشت: دکتر ابراهیمی در چهاردهمین مجمع برابری نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران که در تاریخ ٢۶ لغایت ٢٩ اردیبهشت ماه سال جاری در لواسانات تهران برگزار گردید به این سمت منصوب گردید که دارای مدرک دکترای رشته حسابداری، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی و مدیر امور مالی انجمن خوشنویسان بیرجند با مدرک استادی در خط نستعلیق می باشد.
گفتنی است انجمن خوشنویسان ایران دارای ۳۷۰ شعبه در سطح کشور می باشد؛ که ده شعبه از آن در استان خراسان جنوبی مشغول به فعالیت های آموزشی و گسترش خوشنویسی، هستند.
همچنین شعبات انجمن خوشنویسان استان در شهرهای بیرجند، فردوس و قاین به صورت شورایی و در شهرهای طبس، خوسف، سربیشه، نهبندان، سرایان، بشرویه و خضری به صورت غیر شورایی زیر نظر استان فعالیت دارد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور