#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🙏🙏🙏 برای حفظ جان خود و دیگران از برگزاری و شرکت در این مجالس صرف نظر نماییم