متن نامه سرمایه گذاران و فعالین گردشگری و صنایع دستی استان:

جناب آقای دکتر مونسان
وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی – عضو محترم هیات دولت
با اهدا سلام و تحیات
ضمن آرزوی سلامتی برای شما ، جمعی از فعالین و سرمایه گذاران حوزه گردشگری ، صنایع دستی در خراسان جنوبی ، به استحضار میرسانیم ، عملکرد جناب آقای محمدصادق معتمدیان در سمت استاندار خراسان جنوبی ، در حوزه توسعه گردشگری و صنایع دستی قابل تقدیر بوده است. تلاش های دلسوزانه ایشان در ایجاد زیرساخت های گردشگری ، تعامل مناسب با فعالین گردشگری و البته نگاه ویژه به تولیدات صنایع دستی خراسان جنوبی ، بسیار ویژه و منحصر به فرد است. حضور آقای معتمدیان به عنوان پشتوانه ای محکم و کاربلد در خراسان جنوبی ، برای سرمایه گذاران گردشگری و صنایع دستی امری حیاتی است و قطعا رفتن ایشان از خراسان جنوبی مایه دلسردی و ناامیدی سرمایه گذاران را به همراه دارد.
از شما به عنوان عضو محترم هیات دولت ، خواهشندیم تا صدای رسای ما فعالین و سرمایه گذاران بخش گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در هیات دولت باشید و مانع انتقال آقای محمدصادق معتمدیان از استان خراسان جنوبی شوید.
صراحتا اعلام میکنیم ، آقای محمدصادق معتمدیان ، حامی گردشگری ، حامی توسعه اشتغال روستایی ، حامی توسعه تولیدات صنایع دستی در خراسان جنوبی است و ما به عنوان فعالین و سرمایه گذاران این بخش ، تقاضا داریم تا ایشان حداقل تا پایان دولت تدبیر و امید در خراسان جنوبی بماند و تا پروژه هایی که به پشتوانه ایشان و باهمت و پیگیری ایشان و با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی شروع شده به نتیجه برسد.
سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

جمعی از فعالین و سرمایه گذاران بخش گردشگری و صنایع دستی