#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: افرادی که کرونا گرفتند، چهار تا شش هفته بعد از بهبودی برای واکسیناسیون می‌توانند اقدام کنند.

محمددهقانی، به رسانه‌های گروهی گفت: افرادی که به کرونا مبتلا شده‌اند، در صورتی که ریه آنها درگیر نشده باشد، چهار هفته و افرادی که در دوران بیماری دچار درگیری ریوی شدند تا شش هفته پس از بهبودی می‌توانند واکسن کرونا دریافت کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که واکسن دریافت می‌کنند ناقل کرونا نیستند و مردم از این جهت نگران نباشند، افزود: هم اکنون سویه بیماری در استان نیز همانند کشور، سویه دلتاست و از سایر سویه‌ها بسیار محدودتر است.

دهقانی با بیان اینکه با ورود محموله جدید واکسن برای تزریق نوبت اول به گروه‌های هدف در اختیار مراکز واکسیناسیون قرار گرفته است، یادآور شد: مردم نگران نباشند؛ واکسن به اندازه کافی موجود است.