مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: توسعه کنترل بیولوژیک در این شهرستان با تاسیس انسکتاریوم از فعالیت‌های شاخص جهاد کشاورزی بوده و رهاسازی زنبور از نوع «تریکو گراما» برای مبارزه با آفت کرم گلوگاه انار یکی از موفق‌ترین و موثرترین روش‌ها است.

مریم جوادی بایگی افزود: انسکتاریوم سربیشه اولین مجموعه خصوصی تولید عوامل زنده کنترل بیولوژیک آفات گیاهی در استان خراسان جنوبی است و این مجموعه با نظارت و حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در فروردین ۹۷ به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: این واحد در سال جاری تولید و توزیع ۱۰۰ هزار تریکو کارت یا یک کیلوگرم تخم زنبور «تریکو گراما» در سطح ۱۷ هکتار بین انارکاران استان را تعهد دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: هر تریکو کارت حاوی ۰.۰۱ گرم تخم زنبور تریکو گراما است که در هر هکتار ۶۰۰ کارت به درختان انار نصب می‌شود.

وی افزود: این زنبور با از بین بردن تخم پروانه‌ها از تبدیل تخم به لارو و کرم و خسارت به میوه جلوگیری می‌کند و باعث افزایش عملکرد ۴۰ تا ۶۰ درصد محصول انار می‌شود.

وی گفت: کرم گلوگاه انار یکی از مهمترین و پرخسارت‌ترین آفات در این منطقه است که سالانه خسارت قابل توجهی را به این محصول وارد می‌سازد، آفت کرم گلوگاه بر روی تاج انار تخم‌ریزی می‌کند و لاروهای آن به سمت داخل میوه حرکت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه تصریح کرد: در صورت عدم مبارزه با این آفت، سالانه ۴۰ تا ۴۵ درصد به محصول انار منطقه خسارت وارد می‌شود.

وی مبارزه تلفیقی، همگانی و منطقه‌ای را تنها راهکار مقابله با آفت کرم گلوگاه ذکر کرد و افزود: پرچم‌زدایی تاج انار، رعایت بهداشت باغ و مبارزه با علف‌های هرز و سایر آفت‌ها، جمع‌آوری میوه‌های آلوده سال قبل از ابتدای فصل گلدهی تا پایان برداشت محصول و رهاسازی زنبور «تریکو گراما» از راهکارهای تلفیقی مبارزه با این آفت است.

جوادی بایگی گفت: مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار با توزیع ۱۵ هزار تریکو کارت در این شهرستان انجام شد.

آفت کرم گلوگاه، کرمی به طول حدود ۲۱ میلیمتر است که فصل زمستان را داخل میوه‌های آفت زده باقیمانده از فصل قبل در روی و زیر درختان سپری می‌کند. این کرم پس از گذران دوران شفیرگی در فروردین ظاهر می‌شود و اردیبهشت ماه که مصادف با ظهور گل‌های انار است پروانه آنها به پرواز در می‌آیند و بر روی تاج انار تخم‌ریزی می‌کنند که لارو آن به داخل نفوذ و از دانه‌های انار تغذیه می‌کند.